Landingsplaats

Nu werd het belangrijk om de kustlijn en de stad Vlissingen nauwkeurig te bestuderen. Aan het No4 commando de taak om een geschikte plaats te vinden om onontdekt aan land te gaan. Zoveel geschikte plaatsten waren er niet in Vlissingen om de eerste groep commando’s af te zetten, gevolgd door de aanvalstroepen.

De meest voor de hand liggende plek om aan land te gaan was het strand voor Hotel Britannia. Een breed strand, maar zwaar beveiligd. Het strand had ook gelijk alle nadelen die je maar kon verzinnen. Het strand liep vlak glooiend op naar de boulevard en er was water zowel achter als voor de commando’s; de zee en het onder water gezette land.

Mocht het mogelijk zijn om de boulevard te bereiken, dan ging de aanval verder via de boulevard richting de stad. Deze weg was smal en was vergeven van grote aantallen verdedigingspunten. Niet echt ideaal.

Meer naar het oosten toe liep de steile boulevardmuur tot aan de ingang van de Koopmanshaven. Het was overduidelijk dat de aanval hier niet kon worden gedaan.

Verder naar het oosten toe lag een gebied met daarin een kenmerkend gebouw, de Oranjemolen. Net voorbij deze molen was vroeger een toegang tot een haven, de Oosterhaven.

Het bestuderen van foto’s maakt duidelijk dat hier het strand glooiend opliep tot aan een soort van dijk. Aan beide zijden van deze voormalige haven bevonden zich golfbrekers die redelijk ver in zee uitstaken. Een van deze golfbrekers liep tot op de dijk en is voorzien van loopplanken. Het gunstige van deze locatie was dan ook dat de dijk direct aansloot op het gebied waar de molen stond.  

Net voorbij deze haven en het strand lag nog een strand. Op dit strand zijn de terugtrekkende Duitse troepen vanuit Zeeuws-Vlaanderen aangekomen. Probleem van dit strand was de smalle toegangsweg richting de stad. Dit maakte het gebied zeer ongunstig.

Nog verder naar oosten was geen optie. Het bracht de commando’s aan de verkeerde kant van de stad.

Als landingsplek bleek het strand bij de Oosterhaven de meest geschikte plek.

Geef een reactie