Het eerste plan

Terwijl het laatste deel van Zeeuws-Vlaanderen nog bevrijd moest worden, kwamen vanuit Engeland de manschappen van het No4 Commando aan in België. Samen met de Royal Marines Commando’s eenheden 41, 47 en 48 zou het No4 Commando samengevoegd gaan worden met de No4 Special Service Brigade. 

Het werd, ondanks de strikte geheimhouding, al snel duidelijk dat het eiland Walcheren het doel zou worden. De eenheden trainden samen om ingezet te worden bij een grootscheepse aanval op Walcheren, waar alle eenheden ook gelijktijdig ingezet zouden worden. Er deden geruchten de ronde dat de omvangrijke invasie op de stranden van Normandië overgedaan zou worden. Zelfs op een nog grotere schaal; alleen nu op de kust van Walcheren. 

Gedurende de weken van oktober 1944 werd het aanvalsplan constant door de hogere legerleiding besproken en daar waar nodig aangepast. Zodra er nieuwe informatie binnenkwam over de toestand op het eiland Walcheren, werd dit toegevoegd aan de plannen, waardoor deze weer wijzigden.  Daarnaast trainden de manschappen ook met nieuw materiaal wat ingezet ging worden.

Uiteindelijk werd op 30 oktober het gebied rond Den Haan (kustplaats tussen Knokke en Oostende) ingericht als basis voor alle troepen. Een ruime omgeving werd afgezet met prikkeldraad en alle inwoners van het gebied moesten hun heil ergens anders zoeken. Geheimhouding van de plannen was van groot belang.

Nu brak de tijd aan dat er een briefing plaatsvond om de officieren op de hoogte te stellen van wat er aankwam.

Geef een reactie