Bestuderen van de landingsplek

Zeer nauwkeurig werden de luchtfoto’s van Vlissingen bestudeerd. Belangrijk was om erachter te komen of de eerste groep commando’s wel in staat was om het landingsstrand te bereiken. De inham voor de voormalig haveningang, tussen de twee paalhoofden, was voorzien van anti-landingspalen. Daarbij kreeg men geen zekerheid over hoe steil de dijk bij de Oranjemolen was. Ondervraagde loodsen met ervaring op de Westerschelde spraken elkaar tegen. Duidelijker waren de loodsen over het strandje. Bij laag water was dat modderig maar vlak.  

De commando’s gingen aan land bij afgaand water. Dat was zeker.

Luchtfoto’s leverden niet de informatie op die men wilde hebben. Of de foto’s hadden onvoldoende details, of ze waren vanuit een verkeerde hoek gemaakt. Tot vlak voor de landing wist de aanvalsgroep niet waar ze exact aan land zouden gaan.

Wel werd besloten om de Oosterhaven te gebruiken voor de aanvalstroepen en de bevoorrading van de manschappen.

Van onschatbare waarde bij het verstrekken van informatie was de voormalige politieagent Van Nahuijs. Tot september was hij de verbindingspersoon tussen de Vlissingse politie en de Duitsers, daarbij was hij ook lid van het verzet.

Hij was de enige die wist te vertellen dat de achterzijde van het strand werd gebruikt als vuilstortplaats. Dit had als positief effect dat de ondergrond stevig genoeg was om voertuigen aan land te laten komen, zodra ze op het strand werden afgezet.

Op de luchtfoto’s was duidelijk te zien dat er achter de Oranjemolen een steile muur liep, aan de kant van de stad, parallel aan de weg achter de dijk. Hieruit volgde het opvallende feit dat niemand van de twintig voormalige Vlissingers die zijn ondervraagd, zich dit wist te herinneren.

2 Comments
  1. Goeden middag, Dames en Heren,
    Persoonlijk heb ik de oorlog niet meegemaakt, Maar mijn ouders zijn gebombardeerd in Breskens. Mijn vader was in de haven aan het werk om hun beurt schip te lossen. Het schip van mijn overgrootvader is in de haven gebombardeerd. Op de film van Breskens
    zie het schip liggen met op de achterkant de naam E Klaassen. Mijn moeder is met een baby van enkele maanden weg moeten vluchten naar de Rode kruis bunker als van de boot afkomt. Mijn familie is ook getroffen door mensen met armen af en broer van mij vader dood. Ik heb het reis wiegje vorig jaar gebracht naar het oorlog museum in Nieuwdorp. Dat was alles wat mijn ouders nog hadden. Mijn broer is hierin gevlucht met zijn ouders. Mijn ouders woonden twee jaar in hun woning. Mijn familie vervoerde koekjes en andere dingen voor firma Van Melle. Met vijf schepen Gideons . Mij familie zijn beurt schippers al vele jaren van uit Breskens tot 1974. Dus ik ben wel benieuwd naar andere foto’s of artikelen
    Vriendelijke groet,
    Eli Klaassen.

Geef een reactie