241 Field Company Royal Engineers – oorlogsdagboek –

Commandant: Majoor S.D. Williams

1 november

Voorbeeld obstakel

Eerder in de ochtend (07:00 uur) is peloton No. 3 begonnen met het inladen van de landingsvaartuigen. Hun taak in Vlissingen bestaat uit het landingsstrand verder te ruimen van mijnen en obstakels. Verder moet de genie ruimte maken zodat de Buffalo’s van het landingsstrand af weten te komen.

Zo ver is het nog niet. In Breskens zijn er problemen met het aan boord tillen van voorraden. Het is laag water. Vanaf de aanlegsteiger liggen de boten te laag om te laden. Hoe het is opgelost staat niet in het oorlogsjournaal.

In de haven van Breskens heeft de genie twee pontons te water gelaten. Een van de pontons vervoert een bulldozer. Ieder ponton zal door een landingsvaartuig gesleept worden.

Peloton No. 3 is niet de eerste eenheid van de Royal Engineers die naar Vlissingen overgebracht wordt. In de vroege ochtend (05:25 uur) zijn commandant Williams, peloton No. 2 en een kleine verkenningsgroep, samen met de 4 King’s  Own Scottish Borderers, al naar Vlissingen vertrokken.

GAV 413 DA3644

In Breskens ontvangt peloton No. 3 een bericht van het 155thBrigade-hoofdkwartier. Het blijkt niet mogelijk te zijn om de pontons naar het landingsstrand te vervoeren. De diepgang is te groot bij laagwater. Peloton No. 3 maakt de oversteek zonder de pontons mee te nemen (08:00 uur).  

Radiocontact met het compagniehoofdkwartier in Breskens gebeurt door middel van een draadloze radioverbinding. Peloton No. 3 krijgt de 22-set tot hun beschikking. De bevelvoerend commandant maakt gebruikt van een 68R-set. Althans, dat was de bedoeling.

De 68R set raakt bij de landing beschadigd en functioneert niet meer. De communicatie met het hoofdkwartier in Breskens verloopt dan via de radioset van het peloton No. 3.

Door de genie zijn er geen mijnen of boobytraps aangetroffen in de omgeving van het landingsstrand. Wel staat er in een situatierapport (14:00 uur) opgetekend: watervoorraad ontoereikend.

Op hetzelfde tijdstip krijgen het dorp en de haven van Breskens te maken met een Duits granaatbombardement. Er vallen geen gewonden onder de Royal Engineers.

Peloton No. 1 heeft de taak gekregen een tijdelijk onderkomen voor Duitse krijgsgevangenen op te zetten in Breskens. In de loop van de middag (15:00 uur) is dit afgerond.

Een sectie van peloton No. 1 vertrekt richting Gent (21:00 uur). Hier gaan ze een waterzuiveringsinstallatie ophalen. Dit om het tekort aan drinkwater aan te vullen.

Voorbeeld Bulldozer

De commandant van de genie, majoor Williams, stuurt een bericht (21:30 uur) naar Breskens. Hij verzoekt de bulldozer, een jeep en een watertank naar Vlissingen over te brengen. De bevelvoerend officier, die verantwoordelijk is voor de pontons, adviseert te wachten tot de volgende morgen. Majoor Williams kan zich hierin vinden.

Luitenant Bethley, officier van de bulldozereenheid, geeft aan dat de bulldozer en een ponton gezonken zijn (22:00 uur). Deze ontdekking deed hij bij aankomst in de haven. Het was de bedoeling om de bulldozer van het ponton af te halen en hier een watertank voor in de plaats te zetten. Schade aan het ponton is ontstaan door het eerdere granaatbombardement. Uiteindelijk is het ponton met daarop de bulldozer gezonken. Tijdens het bombardement is er dekking gezocht in een woning in de nabijheid van de haven.

AVRE (Assault Vehicle Royal Engineers)

Het loopt tegen 22:30 uur als majoor Williams de opdracht geeft pontons beschikbaar te houden. Hij wil dat de pontons klaar zijn voor gebruik als de inzet van een AVRE (Assault Vehicle Royal Engineers) vereist is in Vlissingen. Een AVRE is een tank die de genietroepen vuurdekking geeft. Daarnaast kan de tank uitgerust worden met benodigdheden voor geniewerk.

Het bericht komt terecht bij het hoofdkwartier van de Royal Engineers en uiteindelijk bij het korps van de Royal Engineers. Het verzoek van majoor Williams gaat niet door. Er zijn al twee pontons verloren gegaan. Het gebruik van een LST, een landingsvaartuig dat een tank kan vervoeren is niet beschikbaar. Indien de genie gevechtsondersteuning nodig heeft, moeten de typhoons ingezet worden in plaats van de tank.

Het is 01:00 uur als een luitenant naar Vlissingen oversteekt om deze boodschap aan majoor Williams over te brengen.

De Royal Engineers in Breskens krijgen de beschikking over een aantal kleinere pontons. Samengevoegd hebben deze pontons (klasse 9) dezelfde drijfkracht als de eerder aangevraagde zwaardere pontons (klasse 40).

2 november 

Samengevoegd met andere pontons wordt het draagvermogen verhoogd.

De vervangende pontons arriveren de volgende dag in Breskens (08:30 uur). Direct begint de genie met het samenvoegen van de losse pontons. De berging van de gezonken bulldozer verloopt moeizaam. De bulldozer ligt waarschijnlijk op zijn kant. Er wordt gevraagd om een duiker vanuit Oostende naar Breskens te sturen. De duiker moet helpen met het naar boven krijgen van de bulldozer.

Als het werk meezit worden een bulldozer, een jeep en een watertank bij hoogwater vervoerd naar Vlissingen. Om 13:30 uur zijn de pontons geladen en worden met succes de Westerschelde overgevaren. 

In de stad Vlissingen is een sectie van No. 1 van de Royal Engineers bezig met het zoeken van bruikbare waterbronnen. Door gebruik te maken van waterzuiveringstabletten kan hier drinkwater uit gewonnen worden. 

Er komt een verzoek (14:30 uur) om twee secties van peloton No. 1 naar Vlissingen over te brengen, om deze samen te voegen met de al aanwezige sectie. Dit gebeurt in de namiddag (17:30 uur). 

In Breskens arriveert om 20:00 uur de vervangende bulldozer. 

Geef een reactie