The 7/9 Royal Scots V

In het hotel

Op de bovenste etage van het hotel doorzoeken de manschappen iedere kamer en gang. Nergens vinden ze de toegang die leidt tot het dak. Geen ladder of trap te bekennen. Opvallend is het zwijgen van het geschut op het dak. Het vuren is gestopt.

Een militaire koerier komt naar boven gerend. Een bericht van luitenant Cameron. Het hotel is in brand gestoken door vluchtende Duitsers. Het hotel moet ontruimd worden. Luitenant Beveridge verzamelt zijn manschappen en zij gaan gezamenlijk naar beneden toe.

Vele vijandelijke soldaten hebben hun toevlucht genomen tot het oostelijk deel van het hotel. Luitenant George heeft een drietal Duitsers met zijn revolver gedood. De groep probeerde een machinegeweeropstelling te verplaatsen naar buiten het hotel.

De gangen in het hotel zijn gevuld met rook. Deels veroorzaakt door de brandstichting door de Duitsers, maar ook door de gebruikte rookgranaten van de Royal Scots. De rookgranaten bevatten fosfordelen, waardoor er meerdere vuurhaarden zijn ontstaan. Het duurt niet lang meer voordat het hotel in een vlammenzee verandert.

Luitenant Beveridge en luitenant Cameron bevinden zich nog in het hotel. Luitenant Rose ligt nog steeds in dekking onderaan de dijk. Langs de berm van de dijk, in de loopgraven, zijn vijandige machinegeweernesten nog steeds actief. Naar Rose toegaan is onmogelijk. Chaos.

Een paar meter ten westen van het hotel staat een grote bunker. Buiten het bereik van het mitrailleurvuur. Beveridge en Cameron besluiten dit deel te verkennen. Bij de bunker schiet Beveridge de schildwacht neer. Het lijkt een goede plek om hun volgende plan te overdenken.

Tactisch hoofdkwartier aan de Vrijdomweg

Een groep Duitse soldaten neemt het hoofdkwartier flink onder vuur. Commandant Melvill ziet zich hierdoor genoodzaakt de woning te verlaten. In korte tijd gebeurt er nu veel.

Het is nu net iets over half zeven en het begint licht te worden. Melvill maakt de beslissing het tactische hoofdkwartier in de richting van B-compagnie te verplaatsen. Hier is nog de enige werkende radio-set aanwezig. De strijd in en rond het hotel is nu vier uur bezig. Melvill tast in het duister over de situatie. De opdracht wordt gegeven om door te gaan met de aanval en de inzet van jachtvliegtuigen aan te vragen. Dit laatste bericht wordt pas ontvangen door het brigadehoofdkwartier in de stad ná de capitulatie van de Duitsers.

Majoor Rose stuurt zijn tweede officier naar Melvill om hem op de hoogte te brengen van de situatie. Op basis van deze informatie besluit Melvill naar de voorste eenheden te gaan en het commando over te nemen.

De woning wordt nog steeds beschoten. Melvill klimt via de achterzijde van de woning naar beneden. Via een kleine omweg nadert hij samen met een soldaat en zijn ‘signaller’ (verzorgt de communicatie) de positie waar de eenheid van majoor Rose ligt. Melvill is zich niet bewust van de gevaarlijke omstandigheden.

Majoor Rose doet nog een poging de commandant te waarschuwen. Melville nadert nog steeds. Rose geeft onmiddellijke de opdracht alles in te zetten om de Duitsers het vuren te beletten. Te laat. Melvill gaat neer, samen met de twee anderen.

De manschappen weten niet dat hun commandant nog leeft. Melvill probeert nog de neergeschoten signaller te helpen. Dit blijkt zinloos. Hij is dood.

De laatste fase

De eenheid ziet Melvill neergeschoten worden. Daarbij blijven de Duitsers vuren op de plek waar hún commandant ligt. Dit alles brengt een woede naar boven bij de Scots.

De eenheid springt op en zet een sprint in. In zeer korte tijd steken ze de weg over. Aan de overkant dringen ze de woningen aan de rechterzijde van het hotel binnen. Net voordat ze de aanval inzetten, horen ze commandant Melvill meerdere malen roepen: “On the Royals”. Zwaargewond – maar nog in leven.

Met alle felheid die de soldaten in zich hebben gaat de strijd verder. Het ene verdedigingswerk na het andere wordt uitgeschakeld. Door de ramen van woningen werpen de Scotts handgranaten naar binnen. Schutters in de loopgraven worden tot zwijgen gebracht.

De woningen aan de rechterzijde van het hotel zijn in handen van de Royal Scotts.

Terug naar luitenant Beveridge en luitenant Cameron. De twee mannen hebben een Duitse bewaker neergeschoten en staan voor een bunker. Beveridge stapt over het lichaam van de Duitse soldaat heen, gevolgd door Cameron. Ze gaan de bunker in. Binnen treffen ze een groot aantal Duitsers aan. Er zijn ook officieren aanwezig.

De twee luitenants stellen vragen aan de officieren. Het is duidelijk: een van de officieren is Oberst Reinhardt. Bevelhebber van de Duitse troepen in Vlissingen.

Reinhardt ziet in dat vechten zinloos is. Hij haalt zijn schouders op en geeft zich over.

“Alles ist verlassen!”

“Alles ist verlassen!” Deze woorden roept Reinhardt naar de Duitse soldaten, terwijl hij door soldaten weggebracht wordt. De Duitse eenheden zijn van plan geweest om verder te vechten. Het geroep van hun commandant heeft velen doen inzien dat het zinloos is om te vechten tot de dood.

Uit huizen en opstellingen komen Duitse soldaten tevoorschijn. Soms in groepjes, dan weer alleen.

De strijd is nog niet voorbij.

De strijd is nog niet voorbij

Luitenant Cameron ontsnapt aan de dood terwijl hij Duitse krijgsgevangen naar de stad brengt. Een salvo van een machinegeweer raakt hem aan het hoofd. Het is een schampschot. Ondanks de lelijke verwonding gaat hij door met zijn taak.

Ondertussen zijn majoor Rose en luitenant Widdowson snel naar commandant Melvill gegaan. Een aantal Duitsers hebben de strijd nog niet opgegeven. Zij nemen de majoor en luitenant onder vuur. De schoten slaan vlakbij in. Melvill wordt in veiligheid gebracht.

Door het wegvallen van Melvill krijgt majoor Rose de bevelvoering over alle gevechtseenheden in de omgeving.

Luitenant Beveridge geeft aan de C-compagnie de opdracht om de woningen aan de linkerkant van het hotel te zuiveren. In een van deze huizen wordt de commandobunker aangetroffen.

Het hotel staat in lichterlaaie. De vlammen slaan uit het dak en kort hierna stort een deel van het dak in. Een huis naast het hotel staat ook in brand. Luitenant Widdowson heeft het eigenhandig in brand gestoken. De laatste verzetshaard moet uitgerookt worden.

Luitenant Taylor gaat samen met zijn peloton het deel vanaf het hotel tot aan de dijk zuiveren van alle tegenstand. Widdowson gaat met hem mee en moet bij het dijkgat blijven tot de commando’s uit de richting van Dishoek er zijn.

Hij krijgt de waarschuwing mee voorzichtig te zijn als de commando’s naderen. Zeker als dit in de avond gaat gebeuren. De commando’s weten waarschijnlijk niet hoe de situatie is in Vlissingen. Misschien openen de commando’s het vuur.

Zo ver komt het niet.

De commando’s komen pas de volgende dag bij het dijkgat. Het is licht. De afstand tussen beide eenheden is te groot om naar elkaar te roepen. Het gebruik van een luidspreker loopt op niets uit. Pas wanneer beide partijen wilde en vreemde bewegingen naar elkaar maken en zelfs grappige situaties uithalen is duidelijk dat alles goed is.

Nawoord

Het bataljon van de 7/9 Royal Scots is oorspronkelijk als eenheid getraind om te vechten in bergachtige situaties. In Vlissingen heeft de eenheid ook voor het eerst vijandig contact gehad. De gevechten die zijn uitgevochten in Vlissingen spelen voor een groot deel onder zeeniveau af. Wat een tegenstelling.

De gehardheid van de eenheid, veroorzaakt door de wintertrainingen in de bergen van Schotland, heeft hen geholpen. Geholpen om het koude zeewater te weerstaan. Het heeft er ook voor gezorgd dat de soldaten wisten om te gaan met extreme situaties.

Een deel van de 7/9 Royal Scots heeft de taak gekregen om op te trekken naar Middelburg. Het andere deel blijft achter in Vlissingen.

Hier nemen ze de sectoren van de 4 King’s Own Scottish Borderers over. Daarnaast moeten ze gaan wachtlopen in Vlissingen. Dag en nacht.

Geef een reactie