The 7/9 Royal Scots III

Deel 3

Vrijdomweg

Tegen 03:30 uur bereiken de voorste eenheden het verzamelpunt bij de Vrijdomweg. De opmars verloopt traag door de aanwezigheid van water. Het is overduidelijk dat de verschillende groepen te ver van de afgesproken aanvalsposities terecht zijn gekomen. Een order om tot de aanval over te gaan kan niet gegeven worden.

Een woning aan de Vrijdomweg wordt ingericht als hoofdkwartier van de Royal Scots. Majoor Rose (B-compagnie) krijgt de opdracht een nieuw verzamelpunt te vinden, waar het water minder hoog staat. Compagnie B komt in beweging, direct gevolgd door majoor Chater met de D-compagnie. De eenheden ondervinden hinder van de stroming van het zeewater. Daarbij moeten ze hun wapens en uitrusting hooghouden om te voorkomen dat ze nat worden. De zwemvesten zorgen ervoor dat iedereen boven water blijft.

Figuur 3 Gemeentearchief Vlissingen bibl.  413 11822 Vrijdomweg 1944

Als het moment van de aanval daar is, zorgt het carrierpeloton voor dekking’s vuur vanaf de rechter- en de C-compagnie vanaf de linkerzijde. Maar zover is het nog niet.

Het water wordt dieper als de eenheden dichter bij hun doel komen. In een directe lijn naar Brittania optrekken gaat niet lukken. Het water is te diep. Majoor Rose maakt de beslissing om een omleiding over rechts te maken. Steeds opnieuw probeert Rose dichterbij te komen.

Terwijl het bataljon in ‘slang’positie volgt komen ze in ondiep water terecht. Onverwacht zitten ze dicht in de buurt van Hotel Britannia. Op nog geen 70 meter van het eerste verdedigingswerk.

“Toestemming om direct aan te vallen!”  is de vraag die via de draadloze radio gesteld wordt aan commandant Melvill. Het antwoord is ja. Alle bevelvoerders van de verschillende eenheden krijgen de “tie-up”-opdracht. Dit is het teken om gezamenlijk het doel aan te vallen. De aanval op het hotel is aanstaande.

Nog steeds geen verbinding met het brigadehoofdkwartier.

Up the Royals

Dan is het moment daar. Onder luid geschreeuw en geroep van “UP THE ROYALS” bestormt luitenant Cameron samen met peloton No. 16 van de D-compagnie het eerste Duitse verdedigingswerk bij Hotel Britannia. De aanval wordt ondersteund door dekkingsvuur van No.10 peloton. De aanval is succesvol. Dertig Duitsers worden krijgsgevangen gemaakt.

Het is nu 04:15 uur.

Luitenant Cameron reorganiseert zijn compagnie, en zet twee secties aan de linkerkant van hotel Britannia en één recht voor het hotel. Peloton No. 18, waar nu ook No. 17 deel van uitmaakt bestaat uit een totaal van twaalf man. Dit team zal de aanval op het hotel uitvoeren. Ondersteuningsvuur wordt gegeven door peloton No. 16 en de B-compagnie.

Door de eerste aanval is de gehele Duitse krijgsmacht in en rond het hotel klaarwakker. De hel breekt los. Vanuit loopgraven, verdedigingswerken en vanaf het dak van het hotel wordt gevuurd op de Royal Scots.

Majoor Rose en majoor Charter gaan met hun compagnieën zo snel mogelijk in dekking tegen de dijk onder het hotel. Peloton No. 12 van de B-compagnie komt onder vuur te liggen vanaf de zij- en achterkant. Ter bescherming laten de manschappen zich vallen in de modder en weten een woning te bereiken. Hier worden ze door een kleine groep Duitse soldaten aangevallen. De Duitsers worden door machinegeweervuur teruggedreven. Aan beide kanten vallen slachtoffers. Kort hierna sluit peloton No. 12 aan bij de rest van Compagnie B.

Geef een reactie