The 7/9 Royal Scots I

Deel 1

Oorlogsjournaal van de 7/9 Royal Scots onder bevel van luitenant-kolonel Melvill

‘Prepare to move IMMEDIATELY.’ Afzender: Hoofdkwartier van de 155th Infantry Brigade. Datum: 1 november 1944. Tijd: 14:35. Op dit tijdstip begint v oor de 7/9 Royal Scots het Vlissingse verhaal. Anderhalf uur later zijn zij anuit Oostveld (België) onderweg naar Breskens, waar het bataljon in de vroege ochtend van 2 november de oversteek naar Vlissingen maakt. 

De dag ervoor zijn een peloton samen met een officier en een onderofficier overgezet naar Vlissingen. Samen met de staf van het tactische hoofdkwartier van de 7/9 Royal Scots is de landing veilig en zonder slachtoffers verlopen. De vooruitgeschoven groep is opgedragen een hoofdkwartier in te richten, informatie te verzamelen over de huidige situatie en voorbereidingen te treffen voor de komende dagen.

De landing van de rest van het bataljon, bestaande uit vier compagnieën, vindt plaats om 03:15 uur. Een van de eerste taken die het bataljon krijgt, is aansluiting te vinden met de 4 King’s Own Scottish Borderers (4 KOSB). Het is de bedoeling de taken van de 5 King’s Own Scottisch Borderers (5 KOSB) over te dragen aan de 4 KOSB, samen met een peloton van de 7/9 Royal Scots.

Op het terrein van scheepswerf De Schelde neemt luitenant Taylor de taak van de 5 KOSB over. Samen met een peloton van de B-compagnie verzorgt hij de evacuatie van burgers en krijgsgevangenen. Het is de bedoeling om de evacuees naar de sector ‘Salmon’ te brengen.

In de loop van de dag krijgt de C-compagnie te horen dat de eenheid nu onder commando komt te staan van de 5 KOSB.  Beide eenheden bevinden zich in sector ‘Salmon’. De B-compagnie heeft bezitgenomen van sector ‘Duck’ en houdt de Dokbrug over de Dokhaven in het oog. Dit om een eventuele infiltratie vanuit het noordelijk deel te voorkomen.

De A-compagnie patrouilleert in sector ‘Falmouth’.

De opdracht

Figuur 1 Gemeentearchief Vlissingen bibl. 413 23021 Britannia 1939

In de avond krijgt commandant Melvill de oproep om zich te melden op het Brigadehoofdkwartier, gelegen bij het Arsenaal. Op het hoofdkwartier zijn stafofficieren en een officier van de inlichtingendienst aanwezig. Hier krijgt luitenant-kolonel Melvill van de 7/9 Royal Scots een opdracht van brigadier-generaal McLaren. Aanval op Hotel Britannia in de vroege ochtend van de derde november.

Melvill krijgt te horen dat verwacht wordt een klein aantal Duitsers aan te treffen. Niet meer dan vijftig in aantal. Het zeewaterniveau – veroorzaakt door de dijkbreuk – komt bij hoogwater tot hoogstens een halve tot driekwart meter.

De waarheid is anders.

Geef een reactie